Започна реновирането на читалището в Царево с европейски средства 

     Стартира ремонта на Народно читалище „Георги Кондолов 1914” в град Царево. Подписан е договора с фирмата изпълнител „Дедал 1995” ЕООД, а срокът за изпълнение на проекта е 120 дни. До началото на активния летен сезон, Царево ще има подобрен облик на централната част на града с реновирана сграда на читалището. 

     Проектът за обновяване на Читалище "Георги Кондолов 1914" гр. Царево се реализира по Стратегията за развитие на „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол - Царево“ за периода 2011 - 2013 г., мярка 3.1 „Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма“ и е на стойност 188 200,23 лв., от които 141 150,17 лв. се предоставят от Европейския фонд за рибарство, а 47 050,06 лв. от бюджета на Република България, което представлява 100 % от одобрените и реално извършени разходи по проекта. 

     Целта на проекта е да се обнови обликът на сградата на читалището, за да придобие по-съвременен вид, като се ограничи външното влияние на атмосферните условия върху сградата на читалището. По този начин Читалище „Г. Кондолов” ще стане по-достъпно и привлекателно за местната общност и туристите при посещения на организираните културни мероприятия.

     С безвъзмездна финансова помощ по европрограмата ще се извърши обновяване на материалната база на Читалище „Георги Кондолов”, а именно: подмяна на външната дограма на цялата сграда, подмяна на интериорните врати, освежаване на лекционна, репетиционна и кино зали, съблекални и санитарно помещение, ремонт на покрив и фасади, поставяне на ефектно фасадно осветление и закупуване на мъжки и женски фолклорни костюми за съставите към читалището. 

    Предвид местоположението на сградата, нейната архитектурна стойност и функцията й като основен център за развитие на обществения и културен живот на града, обновяването на сградата на Народно читалище „Г. Кондолов 1914”, ще подобри условията, при които се предоставят основни културни, социални, комуникационни, образователни и др. услуги в град Царево. Също така обновяването на сградата ще подобри цялостния облик на централната част на града.


 Източник: официален сайт на община Царево.  

http://www.tzarevo.net/index.php/novini/posledni-novini/item/416-zapochna-renoviraneto-na-chitalishteto-v-tzarevo-s-evropeiski-sredstva


 

Проектът се финансира от Европейския фонд за рибарство

и Република България

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013

Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“

Местна инициативна рибарска група „Приморско – Созопол – Царево“

Инвестиране в устойчиво рибарство