Във връзка с изпълнението на МСР на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево”  по Мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” подмярка 4.1.А : „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи” на Оперативна Програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013г., на 03 и 04 февруари 2015г., екипът на МИРГ „Приморско - Созопол – Царево“ и представители на Сдружението, взеха участие в работна среща за обмяна на  опит с „Местна инициативна рибарска група "Ларнака - Фамагуста“ (FLAG "Larnaca - Famagusta)  проведена в гр. Ларнака, Република Кипър. Двете групи представиха свои презентации, свързани с тяхната работата, стратегически цели, допустимостта на бенефициентите, броят на подадените проекти и тяхното състояние и изпълнение. Дискутирани бяха множество проблеми, възникнали в работата на двете местни инициативни рибарски групи. Посетен бе рибарски заслон в с. Зиги и обекти в района на Ларнака, Агия Напа и Паралимни, финансирани от Стратегията на „Местна инициативна рибарска група "Ларнака - Фамагуста“. 

 


МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА „Приморско – Созопол – Царево  

   

 EU flag IARA logo MIRG logo bg flag

   


 Larnaca District Development Agency


Anetel - logo