Във връзка с изпълнението наDSC_0472 МСР на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево” и по Мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” подмярка 4.1.А : „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи” на Оперативна Програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013г., на 16 и 17 декември 2014г., екипът на МИРГ „Приморско - Созопол – Царево“ и представители на Управителния съвет на Сдружението, взеха участие в работна среща за обмяна на  опит с „Местна Група Добруджа - Север“ (Asociația Grup Local Dobrogea Nord)  проведена в гр. Констанца, Република Румъния. Представена бе обща информация, свързана с работата на двете групи, стратегически цели, допустимостта на бенефициентите, броят на подадените проекти и тяхното състояние и изпълнение. Дискутирани бяха множество проблеми, възникнали в работата на двете местни инициативни рибарски групи. Посетени бяха обекти, финансирани от Стратегията на „Местна Група Добруджа - Север“ (Asociația Grup Local Dobrogea Nord). 


 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА „Приморско – Созопол – Царево  

 

 EU flag IARA logo MIRG logo bg flag

 


 ASOCIATIA GRUP LOCAL DOBROGEA NORD

Asociatia Grup Local DOBROGEA NORD - FLAG NORD


 Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ за периода 2007 – 2013 г.

Проектът се финансира от Европейския фонд за рибарство и Република България

Инвестиране в устойчиво рибарство