Покана за предоставяне на оферта за производство на филм HD формат за нуждите на МИРГ.


Приложенията ѝ, могат да бъдат изтеглени по долу.

 

Протокол от 27.10.2015г.