ЕФР – Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020
  Приоритетна ос 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“
  „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево“
  

Прогр. период 2014-2020

oprsr link

iara link

     link EK

Брой прегледи на съдържанието : 149922

Посетители онлайн

В момента има 9 посетителя в сайта

П О К А Н А

От Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Приморско – Созопол – Царево за прием на Заявления за кандидатстване по мерки от Стратегията за развитие на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“ за периода 2011 – 2013 г.


 

     Съгласно Протокол от заседание на УС на МИРГ проведено на 25.09.2012 г. и Заповед № 3/25.09.2012 г. на Управителя на МИРГ, се обявява покана за прием на Заявления за кандидатстване по всички мерки от Стратегията за развите на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“ за периода 2011 – 2013 г.

  • Начална дата за подаване на заявления за кандидатстване – 10.10.2012 г., 8:30 ч.

  • Крайна дата за подаване на заявления за кандидатстване – не е определена към момента. При вземане на решение за спиране на приема на заявления за кандидатстване, съобщението се публикува на интернет страницата на  МИРГ “Приморско – Созопол – Царево“, най-малко 15 календарни дни преди спирането на приема.

  • Насоките и Заявленията за кандидатстване са публикувани и могат да бъдат изтеглени от сайта на сдружението - www.flag-pst.org;

  • Мерките и техния бюджета са изброени в Заповед № 3 / 25.09.2012 г., която е публикувана в прикачените файлове в края на статията;

  • Място за подаване за документите:  офис на МИРГ „Приморско - Созопол – Царево“, находящ се в гр. Приморско, ул. Ропотамо № 50, ет. 2, стая 206;

  • Заявленията за кандидатстване се подават лично или с нотариално заверено изрично пълномощно.


Моля, всички кандидати да се запознаят предварително с насоките за кандидатстване и указанията публикувани на нашия сайт. Разяснения и допълнителна информация можете да получите от Екипа на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево":