ЕФР – Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020
  Приоритетна ос 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“
  „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево“
  

Прогр. период 2014-2020

oprsr link

iara link

     link EK

Брой прегледи на съдържанието : 154845

Посетители онлайн

В момента има 6 посетителя в сайта
  • НАРЕДБА № 15 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. "Развитие на рибарските области", подмярка 4.1.А. "Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи" по Приоритетна ос № 4 "Устойчиво развитие на рибарските области" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 - 2013 г.  - [ http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135681452 - актуална! ]
  • ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ [Изтегли в pdf]

 

 

  • УКАЗАНИЯ за отговорностите на бенефициентите по мерки от Стратегия за развитие на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“ за периода 2011 – 2013 г., свързани с прилагане на т. XII „ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ“. [Изтегли в pdf]

 

 

  • УСТАВ на Местна инициативна рибарска група "Приморско - Созопол - Царево"
    [Изтегли в pdf] 
Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (Naredba 15 - от 27.03.2012 - 27.08.2013.pdf)Наредба № 15 от 21.05.2010 г. на МЗХ[в сила от 27.03.2012 - до 27.09.2013 г.]2228 Kb
Изтегляне на файла (NAREDBA-N-15-OT-21-MAY-2010- от 05.08.2014 г.pdf)Наредба № 15 от 21.05.2010 г. на МЗХ[в сила от 05.08.2014 - до 21.11.2014 г.]454 Kb
Изтегляне на файла (NAREDBA_15_ot_21052010_DV8427092013.pdf)Наредба № 15 от 21.05.2010 г. на МЗХ[в сила от 27.09.2013 - до 05.08.2014 г.]619 Kb
Изтегляне на файла (НАРЕДБА 15 - 21.11.2014 - 09.06.2015.pdf)Наредба № 15 от 21.05.2010 г. на МЗХ[в сила от 21.11.2014 - до 09.06.2015 г.]613 Kb