ЕФР – Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020
  Приоритетна ос 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“
  „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево“
  

oprsr link

iara link

     link EK

Брой прегледи на съдържанието : 149903

Посетители онлайн

В момента има 23 посетителя в сайта

Започна реновирането на читалището в Царево с европейски средства 

     Стартира ремонта на Народно читалище „Георги Кондолов 1914” в град Царево. Подписан е договора с фирмата изпълнител „Дедал 1995” ЕООД, а срокът за изпълнение на проекта е 120 дни. До началото на активния летен сезон, Царево ще има подобрен облик на централната част на града с реновирана сграда на читалището. 

     Проектът за обновяване на Читалище "Георги Кондолов 1914" гр. Царево се реализира по Стратегията за развитие на „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол - Царево“ за периода 2011 - 2013 г., мярка 3.1 „Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма“ и е на стойност 188 200,23 лв., от които 141 150,17 лв. се предоставят от Европейския фонд за рибарство, а 47 050,06 лв. от бюджета на Република България, което представлява 100 % от одобрените и реално извършени разходи по проекта. 

     Целта на проекта е да се обнови обликът на сградата на читалището, за да придобие по-съвременен вид, като се ограничи външното влияние на атмосферните условия върху сградата на читалището. По този начин Читалище „Г. Кондолов” ще стане по-достъпно и привлекателно за местната общност и туристите при посещения на организираните културни мероприятия.

     С безвъзмездна финансова помощ по европрограмата ще се извърши обновяване на материалната база на Читалище „Георги Кондолов”, а именно: подмяна на външната дограма на цялата сграда, подмяна на интериорните врати, освежаване на лекционна, репетиционна и кино зали, съблекални и санитарно помещение, ремонт на покрив и фасади, поставяне на ефектно фасадно осветление и закупуване на мъжки и женски фолклорни костюми за съставите към читалището. 

    Предвид местоположението на сградата, нейната архитектурна стойност и функцията й като основен център за развитие на обществения и културен живот на града, обновяването на сградата на Народно читалище „Г. Кондолов 1914”, ще подобри условията, при които се предоставят основни културни, социални, комуникационни, образователни и др. услуги в град Царево. Също така обновяването на сградата ще подобри цялостния облик на централната част на града.


 Източник: официален сайт на община Царево.  

http://www.tzarevo.net/index.php/novini/posledni-novini/item/416-zapochna-renoviraneto-na-chitalishteto-v-tzarevo-s-evropeiski-sredstva


 

Проектът се финансира от Европейския фонд за рибарство

и Република България

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013

Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“

Местна инициативна рибарска група „Приморско – Созопол – Царево“

Инвестиране в устойчиво рибарство

 

 

 

      Във връзка с изпълнението на МСР на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево”  по Мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” подмярка 4.1.А : „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи” на Оперативна Програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013г., на 03 и 04 февруари 2015г., екипът на МИРГ „Приморско - Созопол – Царево“ и представители на Сдружението, взеха участие в работна среща за обмяна на  опит с „Местна инициативна рибарска група "Ларнака - Фамагуста“ (FLAG "Larnaca - Famagusta)  проведена в гр. Ларнака, Република Кипър. Двете групи представиха свои презентации, свързани с тяхната работата, стратегически цели, допустимостта на бенефициентите, броят на подадените проекти и тяхното състояние и изпълнение. Дискутирани бяха множество проблеми, възникнали в работата на двете местни инициативни рибарски групи. Посетен бе рибарски заслон в с. Зиги и обекти в района на Ларнака, Агия Напа и Паралимни, финансирани от Стратегията на „Местна инициативна рибарска група "Ларнака - Фамагуста“. 

 


МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА „Приморско – Созопол – Царево  

   

 EU flag IARA logo MIRG logo bg flag

   


 Larnaca District Development Agency


Anetel - logo

 

 Във връзка с изпълнението наDSC_0472 МСР на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево” и по Мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” подмярка 4.1.А : „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи” на Оперативна Програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013г., на 16 и 17 декември 2014г., екипът на МИРГ „Приморско - Созопол – Царево“ и представители на Управителния съвет на Сдружението, взеха участие в работна среща за обмяна на  опит с „Местна Група Добруджа - Север“ (Asociația Grup Local Dobrogea Nord)  проведена в гр. Констанца, Република Румъния. Представена бе обща информация, свързана с работата на двете групи, стратегически цели, допустимостта на бенефициентите, броят на подадените проекти и тяхното състояние и изпълнение. Дискутирани бяха множество проблеми, възникнали в работата на двете местни инициативни рибарски групи. Посетени бяха обекти, финансирани от Стратегията на „Местна Група Добруджа - Север“ (Asociația Grup Local Dobrogea Nord). 


 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА „Приморско – Созопол – Царево  

 

 EU flag IARA logo MIRG logo bg flag

 


 ASOCIATIA GRUP LOCAL DOBROGEA NORD

Asociatia Grup Local DOBROGEA NORD - FLAG NORD


 Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ за периода 2007 – 2013 г.

Проектът се финансира от Европейския фонд за рибарство и Република България

Инвестиране в устойчиво рибарство


 

     Местна инициативна рибарска група „Приморско – Созопол – Царево“ (МИРГ), Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и бенефициенти сключиха общо 37 договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до 17 ноември 2014 г., когато изтече крайният срок за договориране на проектни предложения по мерки от Стратегията за развитие на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево" за периода 2011 – 2013 г.

МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“ е сдружение с нестопанска цел създадено през 2010 г. с общите усилия на хората, бизнеса и администрацията в общините Созопол, Приморско и Царево, с основна цел да прилага мерките определени и заложени от местната общност в Стратегията за развитие на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“ за периода 2011 – 2013 г.

     Сдружението реално стартира своята дейност през 2012 г. когато подписва с ИАРА Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с който се регламентират условията за предоставяне на финансиране от Европейския фонд за рибарство и Бюджета на Република България в размер на 7 021 136,34 лв., на одобрени проекти по мерки от Стратегията за развитие на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“ за периода 2011 – 2013 г.

     От публикуването на първата покана за прием на проекти в края на 2012 г. до 17 ноември 2014 г., когато изтече крайният срок за договориране на проектни предложения по мерки от стратегията на МИРГ, са постъпили общо 46 заявления за кандидатстване, от които 9 са отхвърлени или оттеглени, а 37 са одобрени и имат сключени договори. Поради големия интерес към програмата и с цел да се сведе до минимум риска от загуба на европейски средства, МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“ формира резерв от проекти, с което процента на договориране достигна 123 %.

     Към момента от 37 одобрени проекта, 12 са изпълнени, 18 са в процес на изпълнение, а 7 очакват финансиране. Крайният срок за приключване на проектите и подаване на заявки за плащане е 31 август 2015 г.    


За повече информация разгледайте нашият сайт www.flag-pst.org или се свържете с нас на тел. 0889 305 503 - Управител, 0889 360 605 - Координатор, 0889 360 604 - Техн. Сътрудник.

 


МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА

  „Приморско – Созопол – Царево“  

 

 EU flag IARA logo MIRG logo bg flag

 

 Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ за периода 2007 – 2013 г.

Проектът се финансира от Европейския фонд за рибарство и Република България

Инвестиране в устойчиво рибарство


 

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ за периода 2007 – 2013 г.

 Европейски фонд за рибарство

Инвестиране в устойчиво рибарство  


МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА

 „Приморско – Созопол – Царево“

  

 EU flag IARA logo MIRG logo bg flag


Местна инициативна рибарска група „Приморско – Созопол – Царево“ (МИРГ), Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и бенефициентите: "Стар фиш дивелъпмънт" ООД, "ШАТО" ООД, Фондация "Созопол - клон Созопол" СНЦ „Спортен клуб Европул и СНЦ „Черно море - Странджа“, подписаха Договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерки от Стратегията за развитие на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево" за периода 2011 – 2013 г.

        Проектите се осъществяват по Мярка 4.1 „Развитие на рибарските области“ по Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г. 

        С новоподписаните, броя на сключените договори по мерки от Стратегията за развитие на МИРГ „Приморско – Созопол – Царево“ за периода 2011 – 2013 г. става 37.


1. Договор за предоставяне на БФП № 483/27.10.2014 г. по мярка 3.1 „Инфраструктура и услуги свързани с малките рибарски стопанства и туризма” от Стратегията на МИРГ;   

 • Бенефициент - Фондация "Созопол - клон Созопол";

 • Уникален номер на проекта (УНП) – BG-PST 201431/039;

 • Наименование на проекта – "Консервация, реставрация, адаптация и социализация на сграда, находяща се в УПИ VI-441, квартал 37 от план на град Созопол – Културен център в археологически резерват „Античния град Аполония”;

 • Място на реализиране на поекта – гр. Созопол, Община Созопол;

 • Срок за реализация на проекта –   7 месеца;

 • Максимална одобрена обща стойност на проекта – 545 781,84  лв.;

 • Размер на безвъзмездната финансова помощ - 545 781,84 лв., което представлява 100 % от размера на одобрените и реално извършени разходи по проекта. Поради недостиг на финансови средства по Мярка 3.1 от МСР, настоящият проект ще бъде финансиран при осигуряване на финансов ресурс !

 
Проектът предвижда консервация, реставрация, адаптация и социализация на сграда, находяща се в УПИ VI-441, квартал 37 от план на град Созопол – Културен център в археологически резерват „Античния град Аполония”. Разработване на планове за обучение и провеждане на обучението на жители на РО за постоянна работа в центъра. Доставка и монтаж на офис оборудване.

2. Договор за предоставяне на БФП № 459/07.11.2014 г. по мярка 3.1 „Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма“ от Стратегията на МИРГ;   
 • Бенефициент - СНЦ "Спортен клуб Европул;

 • Уникален номер на проекта (УНП) – BG-PST 201431/045;

 • Наименование на проекта – "Обновяване на дейността на център за морски спортове „Европул”;

 • Място на реализиране на поекта – гр. Созопол, Община Созопол;

 • Срок за реализация на проекта –   не по-късно от 31.08.2015г.;

 • Максимална одобрена обща стойност на проекта – 268 478,00  лв. 

 • Размер на безвъзмездната финансова помощ - 268 478,00 лв., което представлява 100 % от размера на одобрените и реално извършени разходи по проекта. Поради недостиг на финансови средства по Мярка 3.1 от МСР, настоящият проект ще бъде финансиран при осигуряване на финансов ресурс !

 
Проектното предложение предвижда Закупуване и доставка на модули за осъществяване на организационна, обучителна, подготвителна и възстановителна дейност. Закупуване и доставка на водолазно оборудване за осъществяване на спортната дейност на клуба както и на компресорна станция за осигуряване на автономност на дейността. Закупуване и доставка на моторна лодка с двигател за осъществяване на спортната дейност на клуба.

3. Договор за предоставяне на БФП № 463/17.11.2014 г. по мярка 2.2 „Развитие на туристическите атракции“ от Стратегията на МИРГ;  
 • Бенефициент - СНЦ "Черно море - Странджа";

 • Уникален номер на проекта (УНП) – BG-PST 201422/043;

 • Наименование на проекта – „Изграждане на Център за изкуство, местни занаяти и традиции”;

 • Място на реализиране на поекта – гр. СозополОбщина Созопол;

 • Срок за реализация на проекта –  не по-късно от 31.08.2015 г.;

 • Максимална одобрена обща стойност на проекта – 586 749,00  лв.;

 • Размер на безвъзмездната финансова помощ - 586 749,00 лв., което представлява 100 % от размера на одобрените и реално извършени разходи по проекта. Поради недостиг на финансови средства по Мярка 2.2 от МСР, настоящият проект ще бъде финансиран при осигуряване на финансов ресурс !

       
Проектното предложение предвижда консервация, реставрация, адаптация и социализация на сграда, находяща се в УПИ XIX-157, квартал 16 от план на град Созопол – Представителна сграда на Общински съвет Созопол в археологически резерват „Античния град Аполония”. Разработване на планове за обучение и провеждане на обучението на жители на РО за постоянна работа в представителната сграда.


4. Договор за предоставяне на БФП № 484/17.11.2014 г. по мярка 1.1 „СЪЗДАВАНЕ НА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ КЪМ ПРОДУКТИТЕ НА РИБАРСТВОТО“ от Стратегията на МИРГ;   
 • Бенефициент - "ШАТО" ООД;

 • Уникален номер на проекта (УНП) – BG-PST 201411/032;

 • Наименование на проекта – "Повишаване на конкурентноспособността на дружеството чрез закупуване на специализирано транспортно средство за превоз на аквакултури"

 • Място на реализиране на поекта – гр. Приморско, Община Приморско;

 • Срок за реализация на проекта –   2 месеца;

 • Максимална одобрена обща стойност на проекта – 66 771,67  лв.;

 • Размер на безвъзмездната финансова помощ - 40 063,00 лв., което представлява 60 % от размера на одобрените и реално извършени разходи по проекта. 


Проектното предложение предвижда да бъде закупено и въведено в експлоатация специализирано транспортно средство за превоз на аквакултури.

5. Договор за предоставяне на БФП № 505/17.11.2014 г. по мярка 1.1 „СЪЗДАВАНЕ НА ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ КЪМ ПРОДУКТИТЕ НА РИБАРСТВОТО“  от Стратегията на МИРГ;   

 • Бенефициент -  „СТАР ФИШ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ ООД;

 • Уникален номер на проекта (УНП) – BG-PST 201411/036;

 • Наименование на проекта – „ЕЛЕКТРОННА БОРСА И МОБИЛЕН БАР МОРСКИ ДАР“

 • Място на реализиране на поекта – гр. Приморско, Община Приморско;

 • Срок за реализация на проекта –   7 месеца;

 • Максимална одобрена обща стойност на проекта – 144,577,99  лв.;

 • Размер на безвъзмездната финансова помощ - 86 746,79 лв., което представлява 60 % от размера на одобрените и реално извършени разходи по проекта. 

 
Проектът предвижда да бъде създаден софтуерен код за ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА „ БОРСА ЗА ПРЯСНА РИБА, РИБНИ ПРОДУКТИ И АКВАКУЛТУРИ; РИБНА КУЛИНАРИЯ И КЕТЪРИНГ НА МОРСКИ ДАРОВЕ“. Борсата ще осъществява търговски процеси чрез модерни комуникационни канали съществуващи във виртуална среда. С реализацията на проекта ще се закупи и оборудва мобилен търговски обект за приготвяне и продажба на готова за консумация на риба и други морски дарове, който ще се състои от лекотоварен камион със специализирано оборудвана надстройка и хладилно ремарке с хладилна витрина.