ЕФР – Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020
  Приоритетна ос 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“
  „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево“
  

oprsr link

iara link

     link EK

Брой прегледи на съдържанието : 149919

Посетители онлайн

В момента има 114 посетителя в сайта

На 25 април 2015 г. по Българската национална телевизия в предаването "Бразди" бе излъчен репортаж посветен на изпълнението на Ос 4 от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" за периода 2007 - 2013 г. и в частност на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) "Приморско - Созопол - Царево".

Предаването можете да видите на следния линк:

http://bnt.bg/predavanyia/brazdi/za-samochuvstvieto-na-ba-lgarskiya-fermer-25-04-2015


headbrazdi  LOGO 


 

 Европейски фонд за рибарство

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013

Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“

 Местна инициативна рибарска група „Приморско – Созопол – Царево“ 

Инвестиране в устойчиво рибарство


 

 

         МИРГ "Приморско - Созопол - Царево" Ви уведомява, че считано от 28.04.2015 г. е в сила шеста по ред актуализация на Стратегията за развитие на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево".

        Съгласно протокол от проведено на 28.04.2015 г. заседание на Управителния съвет на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево" е одобрена актуализация на бюджета на Стратегията за развитие на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево" за пероида 2011 - 2013 г., съгласно която неусвоените към 28.04.2015 г. средства по мярка 2.2 в размер на 1 372,52 лв. и по мярка 3.2 в размер на 20 082,15 лв., както и 3 483,45 лв. от бюджета на мярка 4.1 се прехвърлят към мярка 3.1 от Стратегията на МИРГ. В тази връзка е извършено изменение и допълнение на таблицата в точка 4 от Стратегията за развитие на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево" за периода 2011 - 2013 г.

        Актуалната стратегия както и направените промени можете да изтеглите от прикачените файлове към статията.

        В началото на месеца община Царево официално стартира строителството на пътя до лодкостоянката в с. Синеморец и алеята между стария и новия град в Царево. Двата проекта се изпълняват по мерки от Стратегията за развитие на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) Приморско – Созопол - Царево за периода 2011 - 2013 г., изцяло с финансиране, предоставено от Европейския фонд за рибарство и Бюджета на Република България, по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" за периода 2007 - 2013 г.

        Проект "Път до лодкостоянка с. Синеморец" е по мярка 3.1 "Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма" от Стратегията за развитие на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево", съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 321/20.05.2014 г. и предвижда да се извърши реконструкция на улица "Преображение" в с. Синеморец, която представлява и единствен път до лодкостоянката в населеното място. Сред основните дейности по проекта са изграждане на улична и тротоарна настилки, улично осветление и др.

        С реализацията на проекта се очаква да се подобри крайбрежната инфраструктура в района, както и да се подобри безопасността и условията, при които рибарите достигат до пристана и извършват своята дейност. Основната цел на проекта е създаване на стабилна основа за устойчиво развитие и подобряване качеството на живот на рибарската общнoст в Синеморец.


  


         Проект "Пешеходна и велосипедна алея – южен бряг пристанищен залив гр. Царево” се изпълнява по мярка 2.2 "Развитие на туристически атракции" от Стратегията за развитие на МИРГ "Приморско – Созопол - Царево", съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 320/20.05.2014 г. С безвъзмездна финансова помощ по този проект ще се извърши реконструкция на останалата част от крайбрежната алея в частта и от свързването на пешеходната част, започваща от асфалтов път между стария и новия град до първите къщи в кв. Василико (пред Българо-Германски център). Предвижда се изграждане на настилки, поставяне на пейки, кошчета за боклук и осветителни тела, изграждане на Ел. и ВиК инсталации.

        Предвидени са няколко различни по вид, предназначение и настроение зони. Има ситуирани такива за разходка, колоездене, почивка и развлечение, като се предлага красива гледка към морето, пристанището, църквата и кв. Василико.

Алеята е с дължина 500 метра и е разделена на две зони, посредством осветителни тела. Едната зона е предвидена за велосипедна алея с широчина 2 м. и ще бъде от асфалтова настилка. Втората зона е пешеходна алея с широчина 3.40 м. и е предвидена да се изпълни от щампован бетон. В частта си към морето по нея са поставени стоманобетонни елементи, покрити с дърво, за да могат да се използват за пейки. Пейките са без облегалки, за да могат посетителите да ги използват за сядане и в двете посоки. Предвидените 20 пейки са с дължина 3 м. и осигуряват прекрасен изглед към пристанищния залив. Допълнително ще бъдат монтирани информационни табели, съдържащи информация за рибите и аквакултурите, обитаващи южното черноморие (хабитат, разпространение, размножаване, сезон за риболов и т.н.).

        Подходите към алеята са предвидени съобразно изискванията за достъпна среда и позволяват безпрепятствено придвижване на хора с увреждания, възрастни граждани и родители с колички за малки деца.

        Целта на проекта е да се обособи атрактивно, модерно и обезопасено крайбрежно пространство, където да могат да се съчетават възможностите за отдих и забавление на жителите и гостите на града.


  


 

Проектите се финансират от Европейския фонд за рибарство и Република България

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013

Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“

Местна инициативна рибарска група „Приморско – Созопол – Царево“

Инвестиране в устойчиво рибарство


          На официална церемония днес кметът на Община Приморско д-р Димитър Германов даде старт на три проекта по мерки от Стратегията за развитие на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) "Приморско - Созопол - Царево".

          С безвъзмездна финансова помощ по програмата местната власт предвижда до началото на летния сезон да изгради нов подход към Северния плаж на Приморско, нов водопровод и канализация в района около автогарата и детска площадка пред сградата на строящия се в момента отново по Стратегията на МИРГ музей.


         Проект „Северен подход към морски плаж „Северен централен"  се изпълнява по Мярка 2.2 "Развитие на туристически атракции" от Стратегията за развитие на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево" за периода 2011 - 2013 г., съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 379/29.07.2014 г. и предвижда изграждане на зони за отдих, зони за преминаване, паркоустрояване и благоустройство на обекта. Дейностите включват още доставка и монтаж на материали и съоръжения. Бенефициент е община Приморско.


          Проектът за изграждане на водопровод и канализация в района около автогарата в Приморско има за цел да подобри достъпа до ВиК услуги в тази част на града и се изпълнява по Мярка 3.1 "Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма" от Стратегията за развитие на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево" за периода 2011 - 2013 г., съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 368/04.07.2014 г. Наименование на проекта - "Улична канализация и водопровод от о.т. 111 през о.т. 112 до о.т. 115 и о.т. 114 по плана на гр. Приморско", бенефициент - община Приморско.


          Последният от новоизграждащите се проекти се изпълнява отново по мярка 3.1 "Инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма" от Стратегията за развитие на МИРГ "Приморско - Созопол - Царево" за периода 2011 - 2013 г., съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 369/07.07.2014 г. и предвижда да се изгради модерна, отговаряща на всички изисквания детска площадка. Съоръжението ще се строи в пространството срещу бъдещия общински музей на Приморско, който също се реализира по Стратегията на МИРГ. Наименование на проекта - "Изграждане на детска площадка в УПИ I, кв. 8 по плана на гр. Приморско", бенефициент - община Приморско.