ЕФР – Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020
  Приоритетна ос 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“
  „Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево“
  

oprsr link

iara link

     link EK

Брой прегледи на съдържанието : 149901

Посетители онлайн

В момента има 6 посетителя в сайта

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 ПОКАНА

МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“, в качеството си на Бенефициент,  съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-08/27.06.2017  за изпълнение на проект BG14MFOP001-4.001-С01 „Изготвяне на стратегия на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“, по процедура за БФП BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство, организира информационни конференции, във връзка с разработване на Стратегия за местно развитие, по която да бъдат финансирани проекти в новия програмен период от Програмата за морско дело и рибарство  2014-2020 г., както следва:

 

Населено място

Дата

Начален

час

Място на провеждане

град Царево

04.10.2017 г.

14.00

Читалище „Георги Кондолов“

град Созопол

05.10.2017 г.

14.00

  Читалище „Отец Паисий“  

 

 

 

 

 

МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“  кани всички заинтересовани лица да вземат участие в информационното събитие.

За допълнителна информация:
Димо Димов – Координатор по проекта
GSM:0889 305 503
www.flag-pst.org, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

27/09/2017

На вниманието на представителите на екипа на МИРГ и партньорите

МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“, в качеството си на Бенефициент,  съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-08/27.06.2017  за изпълнение на проект BG14MFOP001-4.001-С01 „Изготвяне на стратегия на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“, по процедура за БФП BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство, организира еднодневно обучение на екипа на МИРГ и представители на партньорите, във връзка с разработване на Стратегия за местно развитие, по която да бъдат финансирани проекти в новия програмен период от Програмата за морско дело и рибарство  2014-2020 г.

Обучението ще се проведе на 10.10.2017 от 9.30 часа в град Приморско.

За допълнителна информация:
Димо Димов – Координатор по проекта
GSM:0889 305 503
www.flag-pst.org , e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

27/09/2017

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 ПОКАНА

 МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“, в качеството си на Бенефициент,  съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-08/27.06.2017  за изпълнение на проект BG14MFOP001-4.001-С01 „Изготвяне на стратегия на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“, по процедура за БФП BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство, ще проведат информационни срещи/семинари, във връзка с разработване на Стратегия за местно развитие, по която да бъдат финансирани проекти в новия програмен период от Програмата за морско дело и рибарство  2014-2020 г., както следва:

Населено място

Дата

Начален

час

Място на провеждане

град Созопол

03.10.2017 г.

 9.00

Читалище „Отец Паисий“

град Приморско

03.10.2017 г.

14.00

Читалище „Самообразование“ 

 

 

 

 

 

МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“  кани всички заинтересовани лица да вземат участие в информационното събитие.

За допълнителна информация:
Димо Димов – Координатор по проекта
GSM:0889 305 503
www.flag-pst.org, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

26/09/2017

На вниманието на представителите на екипа на МИРГ и партньорите

МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“, в качеството си на Бенефициент,  съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № МДР-ИП-01-08/27.06.2017  за изпълнение на проект BG14MFOP001-4.001-С01 „Изготвяне на стратегия на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“, по процедура за БФП BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство, организира еднодневно обучение на екипа на МИРГ и представители на партньорите, във връзка с разработване на Стратегия за местно развитие, по която да бъдат финансирани проекти в новия програмен период от Програмата за морско дело и рибарство  2014-2020 г.

Обучението ще се проведе на 02.10.2017 от   9.30  часа в град Приморско, Община Приморско.

 За допълнителна информация:
Димо Димов – Координатор по проекта
GSM:0889 305 503
www.flag-pst.org , e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 

25/09/2017

 

Може да изтеглите анкетата от Интернет  страницата на  www.flag-pst.org  и да изпратите попълнената на  e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Целта на настоящото проучване е да бъде изследвана и анализирана информацията от представителите на заинтересованите страни от публичния, стопанския и нестопанския сектор, осъществяващи дейността си на територията на общините Приморско, Созопол и Царево. Анкетната информация е във връзка с проучване и анализ на нуждите, проблемите и потенциала за местно развитие на рибарската територия, която да послужи за изготвяне на стратегия на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“,  в рамките на  процедура за безвъзмездна финансова помощ BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020.

Прикачени файлове:
Изтегляне на файла (Anketa2017.doc)Anketa2017.doc[ ]282 Kb